top of page

ODPUST 17.06.2016

W inowrocławskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta, piątek 17 czerwca 2016 roku był dniem odpustu poświęconego charyzmatycznemu Patronowi. Kalendarz liturgiczny Kościoła Rzymsko-Katolickiego wspomina corocznie jego postać. Na uroczystość oprócz stałych mieszkańców placówki przybyli członkowie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, pracownicy Schroniska oraz okoliczni mieszkańcy miasta. Odpust tradycyjnie rozpoczęła okolicznościowa msza św. celebrowana przez ks. prałata Leszka Kaczmarka, proboszcza parafii p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, w asyście kleryka Bartosza. Podczas kazania, duchowny przywołał postać Brata Alberta sławiąc m. in. jego dokonania artystyczne, głównie jednak zasługi poniesione na rzecz pomocy ludziom bezdomnym i ubogim. Tło ewangelicznych rozważań stanowiły współczesne losy osób trwale dotkniętych różnego typu problemami życiowymi. Odmówiono także wspólnie modlitwę do Św. Brata Alberta i ucałowano relikwię jego kości. Oprawę muzyczno-wokalną podczas mszy św. zapewnił organista parafii p. Karol Gryzło. Warunki pogodowe spowodowały konieczność ograniczenia części świeckiej odpustu głównie do poczęstunku w stołówce, przyrządzonego własnymi siłami, po części na bazie produktów wyhodowanych w przydomowym ogródku. Tu Wiesława Paszkiewicz, Prezes Zarządu koła inowrocławskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta działając w imieniu całego gremium, wyraziła podziękowanie obecnym za liczne przybycie, a ks. proboszczowi za opiekę duszpasterską sprawowaną przez duchownych parafii na rzecz mieszkańców placówki. Kontynuując wystąpienie, wręczyła pamiątkowe listy dziękczynne oraz upominki rzeczowe ufundowane przez grono ofiarnych darczyńców, czterem mieszkańcom, którzy bezpłatnie wykonali remont kaplicy, ponadto obsługują kuchnię. Tytułem uzupełnienia należy jeszcze dodać, iż odpust w Schronisku nie stanowił jedynego wydarzenia świętoalbertyńskiego, jakie miało miejsce w Inowrocławiu. O godz 18,oo w kaplicy p.w. Matki Bożej Oblubienicy Ducha Świętego przy kościele p. w. Świętego Ducha, gdzie od 24 listopada 2013 r. spoczywają relikwie kości Świętego, odprawiona została jeszcze tradycyjna msza św. w intencji wolontariuszy nadto ich rodzin z Parafialnego Oddziału „Caritas”.

bottom of page