top of page

KRZYŻ PAPIESKI W SCHRONISKU

 

Z okazji jubileuszu 35-lecia działalności Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, od sierpnia do grudnia 2016 r., w poszczególnych placówkach Towarzystwa trwała peregrynacja Krzyża Papieskiego. Do kaplicy Schroniska, prowadzonego przez Koło Inowrocławskie od 1993 r., przy ul. Jacewskiej 118, Krzyż dotarł 11 września bezpośrednio z Grudziądza. Po kilku godzinach został przewieziony do kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, gdzie nastąpiła jego uroczysta adoracja zakończona apelem. Kolejnego dnia, po zakończeniu rannej mszy św., wrócił do schroniskowej kaplicy. Tu kontynuowano adorację z udziałem mieszkańców podopiecznych. Na zakończenie również odprawiono eucharystię. W godzinach popołudniowych Krzyż przewieziono do bliźniaczego Schroniska w Poznaniu. Dodajmy, iż Krzyż symbol męki Pańskiej, nasz Ojciec Święty trzymał w rękach podczas swej ostatniej Drogi Krzyżowej, w Wielki Piątek 25 marca 2005 r., celebrowanej przez kardynała Josepha Ratzingera, późniejszego Ojca Święta. Jan Paweł II nie mógł już osobiście brać udziału w Nabożeństwie. Trzymając dłońmi Krzyż, przywarł do Niego wyrażając tym sposobem niezwykłe zjednoczenie z tajemnicą Zbawcy. Następnie wypowiedział znamienne słowa: „I ja także ofiaruję moje cierpienia, aby dopełnił się Boży plan.” Tydzień później ziemski Namiestnik Chrystusa odszedł do Domu Ojca.

bottom of page