top of page

 

Pani  Wiesława Paszkiewicz została wyróżniona "Lodołamaczem Specjalnym". Doceniono jej działalność na rzecz osób ubogich, bezdomnych i niepełnosprawnych. 

 

Prezes Koła Inowrocławskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Pani Wiesława Paszkiewicz jest zaangażowana w wielorakie działania, wpisujące się w misję zapoczątkowaną przez św. Brata Alberta - niesienie pomocy potrzebującym, udział w akcjach ogólnopolskich na rzecz bezdomnych (np.talerz miłosierdzia), wystawy fotografii bezdomnych, wystawy rzeźb, udział w debatach związanych z bezdomnością oraz wykluczeniem społecznym, promowanie wolontariatu itp. 


 

bottom of page