top of page

NASI  PARTNERZY

 

Ministerstwo Polityki Rodzinnej i Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Miasta w Inowrocławiu

Powiatowy Urząd Pracy

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Straż Miejska w Inowrocławiu

Parafia kościoła p. w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu

Ośrodki Pomocy Społecznej

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

Polski Czerwony Krzyż w Inowrocławiu

Inowrocławskie Środki Masowego Przekazu

 

bottom of page