top of page

Dzień Pracownika Socjalnego

W Dniu Pracownika Socjalnego, tj. 21 listopada w Warszawie odbyła się doroczna uroczystość wręczania nagród specjalnych Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. W uroczystości udział wzięła Minister Pracy i Polityki Społecznej – Jolanta Fedak, która wręczyła tegorocznym Laureatom nagrody i wyróżnienia. Pani Wiesława Paszkiewicz – Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu otrzymała nagrodę za działalność na rzecz osób bezdomnych i ich integrację ze środowiskiem lokalnym, a także uwrażliwianie społeczeństwa na ich problemy.

bottom of page