top of page
Biedronka_logo.jpg

48 000,00 zł od Fundacji Biedronki!

 

 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie zakwalifikowało się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Celem programu jest wsparcie najbardziej wrażliwych grup społecznych, głownie przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu w sytuacjach kryzysowych poprzez wzmocnienie instytucji oferujących pomoc. W ramach projektu otrzymaliśmy e-Kody na zakupy do sklepów sieci Biedronka o wartości 48 000,00 zł.

Pomoc uzyskana w formie e -kodów Z Fundacji Biedronki jest ogromnym wsparciem na rzecz osób potrzebujących.

 TPBA bieżącego wsparcia udziela poprzez funkcjonujące placówki:

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – placówka zapewniająca całodobowe, schronienie w warunkach mieszkalnych, oferująca kompletny pakiet usług bytowych ukierunkowanych na: wzmocnienie aktywności społecznej, trwałe wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Przebywa w placówce 68 bezdomnych mężczyzn, gdzie pełne wsparcie, zapewnione warunki lokalowo-bytowe oraz trzy posiłki dziennie.

Ogrzewalnia – placówka sezonowa( czynna od pierwszego  października do końca kwietnia), zapewniająca pomoc w postaci miejsca interwencyjnego w warunkach gwarantujących  pełne bezpieczeństwo bytowe w porze wieczorowo-nocnej. Nadzór Opiekuna, gorący napój i w miarę możliwości posiłek. Z ogrzewalni korzysta średnio 15 osób na dobę

Jadłodajnia – placówka całoroczna, z której korzystają ubodzy mieszkańcy miasta oraz osoby bezdomne z przestrzeni publicznej, ( przebywających w ogrzewalni). Średnio, dziennie nasza placówka wydaje ok. 45 gorących posiłków.  

"bank żywności" - udzielający wsparcia rodzinom, osobom samotnym, samotnym matkom z dziećmi, z programu POPŻ

Od 7 marca 2022 r. Towarzystwo udzieliło stałego schronienia zapewniając egzystencję oraz wyżywienie dla 12 osobowej grupie obywateli Ukrainy.

  W sytuacjach losowych, kiedy mieszkańcy gmin powiatu tracą dach nad głową z powodu klęsk żywiołowych  oraz w różnych sytuacjach kryzysowych zapewniamy pobyt w schronisku wraz z pełnym wyżywieniem.

 

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. W 2022 uruchomiła również program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 90 Kołami Gospodyń Wiejskich, w którym organizowane są posiłki dla samotnych seniorów. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła blisko 100 mln złotych (status na grudzień 2022).

Już w raporcie „Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych” Stowarzyszenia Klon/Jawor wskazywano, że na skutek pandemii sytuacja 65% organizacji stała się trudniejsza. Ponadto, w badaniu „Kondycja organizacji pozarządowych” 18% ankietowanych zadeklarowała, że w ich odczuciu będzie też coraz trudniej prowadzić im działalność społeczną.

– W związku ze skutkami wojny i inflacji docierają do nas sygnały o rosnącej liczbie osób potrzebujących pomocy. Tymczasem organizacje pomocowe muszą się liczyć ze wzrastającymi kosztami działalności i mniejszym wsparciem darczyńców. Uznaliśmy, że musimy wykorzystać nasze możliwości i wesprzeć je tak, by mogły skutecznie działać – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Do programu „Żywnościowy SOS” zakwalifikowało się 80 organizacji pomocowych z różnych miejsc Polski. W zależności od skali ich działania otrzymały one wsparcie o wartości od 24 000 zł do 108 000 zł, wypłacane w dwóch równych transzach – w listopadzie i w lutym. Całkowita wartość e-Kodów przyznanych przez Fundację Biedronki w ramach programu sięga 5,2 mln zł.

Całkowita wartość e-Kodów, rozdysponowanych przez Fundację Biedronki dla 80 organizacji pomocowych, uczestniczących w programie, przekracza kwotę 5 milionów złotych.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany m.in. do fundacji i stowarzyszeń wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne – osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Projekt wspiera  organizacje, by mogły rozszerzać swoją działalność pomocy żywnościowej.

Kontakt dla mediów do TPBA Koło Inowrocławskie

(52) 357-11-22 lub 781 335 755

mail: ino-bratalbert@o2.pl

 

Kontakt dla mediów do Fundacji Biedronki:

media@fundacjabiedronki.pl

bottom of page