top of page
Biedronka_logo.jpg

Dziękujemy Fundacji Biedronki!

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie zakwalifikowało się do I edycji programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Celem programu jest wsparcie najbardziej wrażliwych grup społecznych, głownie przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu w sytuacjach kryzysowych poprzez wzmocnienie instytucji oferujących pomoc. W ramach projektu otrzymaliśmy e-Kody na zakupy do sklepów sieci Biedronka o wartości 48 000,00 zł. Pomoc uzyskana w formie e -kodów Z Fundacji Biedronki jest ogromnym wsparciem na rzecz osób potrzebujących. TPBA bieżącego wsparcia udziela poprzez funkcjonujące placówki: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – placówka zapewniająca całodobowe, schronienie w warunkach mieszkalnych, oferująca kompletny pakiet usług bytowych ukierunkowanych na: wzmocnienie aktywności społecznej, trwałe wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Przebywa w placówce 68 bezdomnych mężczyzn, gdzie pełne wsparcie, zapewnione warunki lokalowo-bytowe oraz trzy posiłki dziennie.

Ogrzewalnia – placówka sezonowa (czynna od pierwszego  października do końca kwietnia), zapewniająca pomoc w postaci miejsca interwencyjnego w warunkach gwarantujących  pełne bezpieczeństwo bytowe w porze wieczorowo-nocnej.

Dziękujemy Fundacji Biedronki za pomoc i wsparcie dla Podopiecznych poprzez udział w II edycji programu Żywnościowy SOS. W ramach projektu otrzymaliśmy e-Kody na zakupy do sklepów sieci Biedronka o wartości

35 000,00 zł. Uzyskana  pomoc w formie e -kodów z Fundacji Biedronki jest ogromnym wsparciem dla osób w kryzysie bezdomności. Program ten zapewnia wsparcie dla najbardziej wrażliwych grup społecznych.  Z wielkim podziękowaniem i  albertyńskim pozdrowieniem TPBA Koło Inowrocławskie.

plakat.PNG
bottom of page