top of page

 

 

Celem naszego Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom: bezdomnym, ubogim, chorym, starszym, niepełnosprawnym, ofiarom przemocy oraz innym osobom potrzebującym pomocy - w duchu patrona, Św. Brata Alberta. Istota wypełnianej misji polega nie tylko na zaspokajaniu elementarnych potrzeb bytowych danego człowieka, ale również odbudowywanie godności człowieka, wiary w samego siebie, w otaczający świat. Jako niezależna katolicka organizacja pomocy społecznej, działamy na podstawie prawa o stowarzyszeniach.

bottom of page